Home
Ramme-programmet "Du og jeg og vi to..."Kari Lamers definisjon av "sosial kompetanseTeoretiske Perspektiver"Utsatte barn", utagerende og innadvendte problembarnMobbingReflekterte voksne i en lærende organinasjonResultaterPublikasjoner og kommende bøkerKontakt Kari Lamer
 
 

Kari Lamer er utdannet cand.paed. og arbeider nå som førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning.

Hun har, med støtte fra Norges forskningsråd, drevet forsknings-og utviklingsarbeid på hvordan man kan fremme sosial kompetanse hos barn. Hun har skrevet flere artikler og bøker på området, og blant annet utviklet "Du og jeg og vi to! – et rammeprogram for sosial kompetanseutvikling hos barn”. Rammeprogrammet anvendes i dag i 62% av landets kommunale barnehager.

Forsknings- og utviklingsarbeidet er hovedsakelig gjort i barnehager, men rammeprogrammet anvendes i dag også i skole og SFO.

 
 

Målsettingen med rammeprogrammet er
å ivareta og fremme barns sosiale kompetanse, samt å forebygge og behandle mobbing og atferdsvansker.

Målsettingen er også å utvikle en lærende organisasjon ved å fremme personalets egen sosiale kompetanse og handlingsberedskap for dette arbeidet.